ERP Scout

Dedykowany dla organizacji, w których prace oparte są na skautowej (harcerskiej) metodzie wychowawczej.

Dedykowany dla organizacji, w których prace oparte są na skautowej (harcerskiej) metodzie wychowawczej.

ERP NGO

Dedykowany dla stowarzyszeń i fundacji, których działalność statutowa opiera się na pracy wolontariuszy.

Dedykowany dla stowarzyszeń i fundacji, których działalność statutowa opiera się na pracy wolontariuszy.

ERP Church

Dedykowany dla kościołów i związków wyznaniowych oraz dla organizacji, którymi one zarządzają.

Dedykowany dla kościołów i związków wyznaniowych oraz dla organizacji, którymi te kościoły i związki wyznaniowe zarządzają.

Tworzymy systemy zarządzania dedykowane dla konkretnych organizacji