dla NGO

ERP Ngo - system do zarządzania organizacjami pozarządowymi

ERP Ngo jest dedykowany dla stowarzyszeń i fundacji, których działalność statutowa opiera się na pracy wolontariuszy.

To system do obsługi organizacji non profit (w tym OPP) mających rozbudowane struktury (jednostki, grupy), realizujących wiele projektów i zatrudniających wielu wolontariuszy. ERP Ngo daje możliwość pracy w różnych zespołach oraz nad wieloma projektami jednocześnie. Dzięki swojej elastyczności ERP Ngo pozwala na zarządzanie różnorodnymi działaniami statutowymi w organizacjach non profit.

image

Zarządzanie zasobami

 • jednostki: oddziały, filie itp.
 • zespoły: grupy wolontariuszy, grupy tematyczne
 • program: podręczniki, bazy wiedzy, bazy pomocy
 • dokumenty: uchwały, zarządzenia, certyfikaty, zaświadczenia
 • finanse: opłaty, faktury
 • majątek: sprzęt, materiały

image

Zarządzanie procesami

 • kalendarze jednostek
 • działania programowe: projekty, akcje, szkolenia
 • plany działań: zespołów, projektów, akcji
 • wydarzenia: spotkania, zbiórki publiczne, aukcje
 • komunikacja wewnętrzna: wiadomości, chat, dzielenie dokumentów
 • listy obecności beneficjentów

image

Zarządzanie osobami

 • członkostwo, składki członkowskie
 • funkcje w organizacji
 • zadania w organizacji
 • rozwój: szkolenia, staże
 • przebieg wolontariatu
 • beneficjenci
Funkcjonalności

Główne moduły systemu

 • Jednostki organizacyjne – zarządzanie oddziałami terytorialnymi
 • Kadry – zarządzanie pracownikami etatowymi i wolontariuszami
 • Członkostwo – zarządzanie aktualną listą członków organizacji (w przypadku organizacji członkowskich)
 • Zespoły – zarządzanie zespołami organizacyjnymi,  programowymi, stałymi i akcyjnymi
 • Materiały – zarządzanie wypracowanymi narzędziami w organizacjach: podręczniki, skrypty, pliki (wszelkimi zasobami organizacji)
 • Bazy wiedzy – programy szkoleń, działań, akcji
 • Szkolenia – zarządzanie szkoleniami on-line i stacjonarnymi: kadra, materiały, uczestnicy, testy, zaliczenia, certyfikaty
 • Pełnomocnictwa – automatyczne tworzenie pełnomocnictw dla osób odpowiedzialnych za różne procesy
 • Aktywność – zarządzanie działaniami – kalendarze i plany działań (oddziałów, projektów, akcji, szkoleń)
 • Księgowość – zarządzanie projektami w jednostkach i organizacją jako całością
 • Wolontariat – automatyczne naliczanie i raportowanie przebiegu wolontariatu
 • Komunikacja – chat i spotkania on-line, dzielenie dokumentów, zdalna praca zbiorowa
 • Finanse – składki, ulgi, faktury, podgląd rozliczeń
 • Magazyn – zarządzanie magazynami jednostek
 • Informacje – zarządzanie aktualnościami, newsletterem, relacjami, formularzami kontaktowymi
 • Zestawienia – tworzenie sprawozdań z działań, list uczestników, sprawozdań w jednostkach, godzin wolontariatu, list obecności itp.
 • Aplikacja mobilna – szybki dostęp do zasobów i modułów systemu z poziomu aplikacji w telefonie
Porozmawiajmy o projekcie

Zamów konsultację z ekspertem

  Tworzymy systemy zarządzania dedykowane dla konkretnych organizacji