Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DLA HARCERSTWA

ERP Scout - system do zarządzania organizacjami skautowymi

ERP Scout jest dedykowany dla organizacji, w których prace oparte są na skautowej (harcerskiej) metodzie wychowawczej.

To system do obsługi organizacji członkowskich, w których jest zaangażowanych wielu wolontariuszy: w różnym wieku, mających różne funkcje, ciągle się rozwijających i organizujących wiele typów wydarzeń. ERP Scout daje możliwość pracy w systemie zarówno skautom (harcerzom), ich rodzicom jak i instruktorom. Z uwagi na rozbudowane struktury organizacji oraz mnogość działań statutowych, ERP Scout jest najbardziej rozbudowanym systemem.

Przejdź do strony produktowej:

image

Zarządzanie zasobami

 • jednostki: od szóstek i zastępów po chorągwie i okręgi
 • zespoły: komendy, namiestnictwa, komisje, zespoły itp.
 • program: podręczniki, bazy wiedzy, bazy pomocy
 • dokumenty: rozkazy, uchwały, komunikaty, certyfikaty, nominacje
 • finanse: opłaty, faktury
 • majątek: sprzęt, materiały

image

Zarządzanie procesami

 • kalendarze jednostek
 • plany pracy: zastępów, drużyn, szczepów itp.
 • wydarzenia: zbiórki, biwaki, obozy, szkolenia, akcje itp.
 • komunikacja wewnętrzna: wiadomości, chat, dzielenie dokumentów
 • listy obecności i osiągnięć
 • narzędzia programowe: sprawności
 • stopnie, szkolenia

image

Zarządzanie osobami

 • członkostwo, składki członkowskie
 • funkcje w organizacji
 • stopnie w organizacji
 • rozwój: sprawności, szkolenia
 • przebieg służby
 • uczestnictwo w wydarzeniach

Funkcjonalności

Główne moduły systemu

 • Jednostki organizacyjne – zarządzanie jednostkami od zastępów i szóstek po okręgi czy chorągwie
 • Kadry – zarządzanie pracownikami etatowymi i osobami funkcyjnymi (od zastępowych po rady naczelne organizacji)
 • Członkostwo – zarządzanie aktualną listą członków organizacji
 • Zespoły – zarządzanie zespołami organizacyjnymi i programowymi, stałymi i akcyjnymi
 • Materiały – zarządzanie wypracowanymi narzędziami w organizacjach: podręczniki, skrypty, pliki – wszelkimi zasobami organizacji
 • Bazy wiedzy – programy: biwaków, obozów, akcji, konspekty: zbiórek, gier i zabaw, poselstw, gawęd, harców, pląsów itp.
 • Szkolenia – zarządzanie szkoleniami on-line i stacjonarnymi: kadra, materiały, uczestnicy, testy, zaliczenia, certyfikaty
 • Sprawności – zarządzanie sprawnościami na wszystkich poziomach trudności i we wszystkich jednostkach
 • Stopnie – zarządzanie stopniami skautowymi/harcerskimi oraz instruktorskimi (Komisje, Kapituły, nominacje)
 • Rozkazy – automatyczne tworzenie rozkazów w modułach odpowiedzialnych za różne procesy
 • Aktywność – zarządzanie działaniami – kalendarze i plany pracy jednostek, zbiórki, biwaki, obozy, akcje, szkolenia
 • Księgowość – zarządzanie projektami w jednostkach i organizacją jako całością
 • Służba – automatyczne naliczanie i raportowanie przebiegu służby kadry organizacji
 • Komunikacja – chat i spotkania on-line, dzielenie dokumentów, zdalna praca zbiorowa
 • Finanse – składki, ulgi, faktury, podgląd rozliczeń
 • Magazyn – narzędzie dla kwatermistrzów do zarządzania magazynem jednostki
 • Informacje – zarządzanie aktualnościami, newsletterem, relacjami, formularzami kontaktowymi
 • Zestawienia – tworzenie sprawozdań z aktywności, list uczestników, osiągnięć w jednostkach, godzin służby
 • Aplikacja mobilna – szybki dostęp do zasobów i modułów systemu z poziomu aplikacji w telefonach
35 +
Modułów
140 +
Podmodułów
270 +
Zdefiniowanych Ról
2350 +
Funkcjonalnści
POROZMAWIAJMY O PROJEKCIE

Zamów konsultację z ekspertem

  Tworzymy systemy zarządzania dedykowane dla konkretnych organizacji