dla organizacji kościelnych

ERP Church - system do zarządzania dla jednostek kościelnych

ERP Church jest dedykowany dla kościołów i związków wyznaniowych oraz dla organizacji, którymi te kościoły i związki wyznaniowe zarządzają.

To system do obsługi działań i wydarzeń kościelnych. ERP Church wspiera pracę wolontariuszy w różnych służbach czy diakoniach, a duchownym umożliwia skuteczne zarządzanie zespołami i wydarzeniami. ERP Church jest dostosowany do specyfiki działań kościelnych oraz do odrębnych przepisów prawnych dotyczących kultu religijnego.

image

Zarządzanie zasobami

 • jednostki: zbory, parafie, placówki misyjne itp.
 • zespoły: agendy, służby, diakonie
 • program: podręczniki, bazy wiedzy, bazy pomocy
 • dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, powołania itp.
 • finanse: datki, ofiary
 • majątek: sprzęt, materiały

image

Zarządzanie procesami

 • kalendarze jednostek
 • plany pracy: agend, zespołów, diakonii itp.
 • wydarzenia: nabożeństwa, konferencje, kursy
 • komunikacja wewnętrzna: wiadomości, chat, dzielenie dokumentów
 • listy obecności, zestawienia

image

Zarządzanie osobami

 • członkostwo
 • kalendarze duchownych
 • funkcje w kościele
 • rozwój: kursy, szkolenia
 • przebieg służby

Funkcjonalności

Główne moduły systemu

 • Jednostki organizacyjne – zarządzanie jednostkami od placówek kościelnych i samodzielnych kościołów (zborów, parafii) po całe związki wyznaniowe.
 • Kadry – zarządzanie duchownymi i osobami pełniącymi służbę w kościele (we wszystkich rodzajach służb i diakonii)
 • Zespoły – zarządzanie agendami, służbami, diakoniami oraz zespołami organizacyjnymi i programowymi, stałymi i akcyjnymi
 • Członkostwo – zarządzanie aktualną listą członków kościoła
 • Materiały – zarządzanie wypracowanymi narzędziami w kościołach: podręczniki, skrypty, pliki (wszelkimi zasobami kościelnymi)
 • Bazy wiedzy – kazania, nauczania, szkolenia, skrypty
 • Szkolenia – zarządzanie szkoleniami on-line i stacjonarnymi: kadra, materiały, uczestnicy, testy, zaliczenia, certyfikaty
 • Aktywność – zarządzanie działaniami – kalendarze i plany pracy jednostek, nabożeństwa, akcje, szkolenia
 • Księgowość – zarządzanie projektami w jednostkach i kościołem jako całością
 • Służba – automatyczne naliczanie i raportowanie przebiegu służby duchownych oraz osób usługujących
 • Komunikacja – chat i spotkania on-line, dzielenie dokumentów, zdalna praca zbiorowa
 • Finanse – wsparcie, faktury, podgląd rozliczeń
 • Magazyn – narzędzie do zarządzania magazynem jednostki
 • Informacje – zarządzanie aktualnościami, newsletterem, relacjami, formularzami kontaktowymi
 • Zestawienia – tworzenie sprawozdań z działań, list uczestników, godzin służby
 • Aplikacja mobilna – szybki dostęp do zasobów i modułów systemu z poziomu aplikacji w telefonie
POROZMAWIAJMY o projekcie

Zamów konsultację z ekspertem

  Tworzymy systemy zarządzania dedykowane dla konkretnych organizacji